ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PNA-179346

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 4,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 2561 02:05:54 น.

รหัส : LA-PNA-87050

ที่ดิน

ท้ายเหมือง , พังงา

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 125 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 พ.ย. 2561 16:27:33 น.

รหัส : LA-PNA-182429

ที่ดิน

ท้ายเหมือง , พังงา

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 66 ตารางวา 1 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ย. 2561 20:40:38 น.

รหัส : LA-PNA-182419

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ย. 2561 20:25:20 น.

รหัส : LA-PNA-178209

ที่ดิน

ท้ายเหมือง , พังงา

ราคา 16,000,000 บาท

พื้นที่ 6 ตารางวา 2 งาน 23 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ย. 2561 17:59:47 น.

รหัส : LA-PNA-179080

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 115 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ย. 2561 17:32:55 น.

รหัส : LA-PNA-170835

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 95 ตารางวา 1 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 ต.ค. 2561 23:08:32 น.

รหัส : LA-PNA-170836

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา 3 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 ต.ค. 2561 23:07:19 น.

รหัส : LA-PNA-165908

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2561 17:44:25 น.

รหัส : LA-PNA-165910

ที่ดิน

กะปง , พังงา

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2561 17:42:45 น.

รหัส : LA-PNA-108990

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 14000 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 02:36:25 น.

รหัส : LA-PNA-149344

ที่ดิน

กะปง , พังงา

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 3 งาน 36 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2561 22:54:57 น.

รหัส : LA-PNA-163552

ที่ดิน

เมืองพังงา , พังงา

ราคา 650,000 บาท

พื้นที่ 114 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2561 15:50:32 น.

รหัส : LA-PNA-163557

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 115 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2561 15:49:03 น.

รหัส : LA-PNA-153200

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา 3 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 16:00:54 น.

รหัส : LA-PNA-153206

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 115 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 15:55:26 น.

รหัส : HT-PNA-37605

โรงแรม รีสอร์ท

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 85,000,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 01:08:36 น.

รหัส : LA-PNA-97314

ที่ดิน

คุระบุรี , พังงา

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 2 งาน 39 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2561 22:35:23 น.

รหัส : LA-PNA-143554

ที่ดิน

เมืองพังงา , พังงา

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ย. 2561 17:55:41 น.

รหัส : LA-PNA-138520

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ก.ย. 2561 19:41:03 น.

1 2 3