ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-SKM-148292

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 พ.ย. 2561 13:44:52 น.

รหัส : HO-SKM-37373

บ้านเดี่ยว

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 พ.ย. 2561 03:14:54 น.

รหัส : LA-SKM-151873

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 7,200,000 บาท

พื้นที่ 470 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ย. 2561 14:44:19 น.

รหัส : LA-SKM-177173

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ย. 2561 14:13:21 น.

รหัส : LA-SKM-177690

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 2 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ย. 2561 14:11:58 น.

รหัส : LA-SKM-143999

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2561 14:10:17 น.

รหัส : LA-SKM-40910

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 36 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2561 12:23:57 น.

รหัส : HO-SKM-180794

บ้านเดี่ยว

บางคนที , สมุทรสงคราม

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ย. 2561 11:36:29 น.

รหัส : LA-SKM-142621

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 7,200,000 บาท

พื้นที่ 8 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 พ.ย. 2561 12:23:22 น.

รหัส : HO-SKM-164332

บ้านเดี่ยว

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 43,000,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2561 23:28:40 น.

รหัส : HO-SKM-97159

บ้านเดี่ยว

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 17,000,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:39:33 น.

รหัส : LA-SKM-89195

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 21 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2561 23:25:49 น.

รหัส : LA-SKM-168685

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 34,119,000 บาท

พื้นที่ 7 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2561 08:33:44 น.

รหัส : LA-SKM-167028

ที่ดิน

บางคนที , สมุทรสงคราม

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 26 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ต.ค. 2561 14:52:06 น.

รหัส : HO-SKM-164193

บ้านเดี่ยว

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ก.ย. 2561 04:16:32 น.

รหัส : LA-SKM-149845

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 50,000,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ย. 2561 08:55:07 น.

รหัส : LA-SKM-153792

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 5,826,000 บาท

พื้นที่ 42 ตารางวา 3 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 11:47:24 น.

รหัส : LA-SKM-26492

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 257 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.ย. 2561 00:02:01 น.

รหัส : LA-SKM-37846

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 4,200,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2561 23:55:29 น.

รหัส : LA-SKM-78376

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 4,200,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2561 23:50:19 น.

1 2 3 4