ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-LPN-131832

บ้านเดี่ยว

ป่าซาง , ลำพูน

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 5 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 02:12:17 น.

รหัส : TC-LPN-44416

อาคารพาณิชย์

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 14:27:36 น.

รหัส : LA-LPN-98941

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 1,750,000 บาท

พื้นที่ 18 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 10:34:53 น.

รหัส : LA-LPN-91677

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ค. 2561 15:35:29 น.

รหัส : LA-LPN-111546

ที่ดิน

บ้านธิ , ลำพูน

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 4ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ก.ค. 2561 18:50:20 น.

รหัส : LA-LPN-131378

ที่ดิน

ลี้ , ลำพูน

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 104 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 14:12:52 น.

รหัส : HO-LPN-123687

บ้านเดี่ยว

ป่าซาง , ลำพูน

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 5 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 01:08:03 น.

รหัส : LA-LPN-130619

ที่ดิน

ลี้ , ลำพูน

ราคา 1,400,000 บาท

พื้นที่ 1 ไร่ 80 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 ก.ค. 2561 14:46:07 น.

รหัส : LA-LPN-88757

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.ค. 2561 13:07:35 น.

รหัส : LA-LPN-81957

ที่ดิน

แม่ทา , ลำพูน

ราคา 1,820,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.ค. 2561 12:40:18 น.

รหัส : HO-LPN-126690

บ้านเดี่ยว

ป่าซาง , ลำพูน

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 5 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.ค. 2561 01:39:51 น.

รหัส : LA-LPN-128206

ที่ดิน

ลี้ , ลำพูน

ราคา 7,500,000 บาท

พื้นที่ 20ไร่ 1งาน 48ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ค. 2561 14:00:59 น.

รหัส : OF-LPN-127552

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 19,000,000 บาท

พื้นที่ 1ไร่ 28ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ค. 2561 03:52:59 น.

รหัส : LA-LPN-127297

ที่ดิน

แม่ทา , ลำพูน

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 20ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 2561 16:19:46 น.

รหัส : HO-LPN-80490

บ้านเดี่ยว

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 2561 14:47:54 น.

รหัส : HO-LPN-126548

บ้านเดี่ยว

ป่าซาง , ลำพูน

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 5 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2561 23:42:44 น.

รหัส : HO-LPN-52149

บ้านเดี่ยว

ป่าซาง , ลำพูน

ราคา 480,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2561 14:28:54 น.

รหัส : HO-LPN-52151

บ้านเดี่ยว

ป่าซาง , ลำพูน

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 4 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2561 14:27:56 น.

รหัส : LA-LPN-113765

ที่ดิน

เวียงหนองล่อง , ลำพูน

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 88 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ก.ค. 2561 05:44:35 น.

รหัส : HO-LPN-114313

บ้านเดี่ยว

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 15:13:11 น.

1 2 3 4 5 6 7 8