ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-NKI-74474

ที่ดิน

ท่าบ่อ , หนองคาย

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ค. 2561 15:54:42 น.

รหัส : LA-NKI-45272

ที่ดิน

เมืองหนองคาย , หนองคาย

ราคา 4,300,000 บาท

พื้นที่ 11 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ค. 2561 09:57:55 น.

รหัส : LA-NKI-45274

ที่ดิน

โพนพิสัย , หนองคาย

ราคา 1,600,000 บาท

พื้นที่ 10 ตารางวา 1 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ค. 2561 09:57:49 น.

รหัส : HO-NKI-45347

บ้านเดี่ยว

เมืองหนองคาย , หนองคาย

ราคา 9,500,000 บาท

พื้นที่ 71 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ค. 2561 09:57:17 น.

รหัส : LA-NKI-47573

ที่ดิน

โพนพิสัย , หนองคาย

ราคา 1,600,000 บาท

พื้นที่ 10 ตารางวา 1 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ค. 2561 09:56:53 น.

รหัส : HO-NKI-47578

บ้านเดี่ยว

เมืองหนองคาย , หนองคาย

ราคา 9,500,000 บาท

พื้นที่ 71 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ค. 2561 09:56:35 น.

รหัส : LA-NKI-47579

ที่ดิน

โพนพิสัย , หนองคาย

ราคา 8,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 41 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ค. 2561 09:56:30 น.

รหัส : LA-NKI-47584

ที่ดิน

เมืองหนองคาย , หนองคาย

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 91 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ค. 2561 09:56:19 น.

รหัส : HO-NKI-132695

บ้านเดี่ยว

เมืองหนองคาย , หนองคาย

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 59 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ก.ค. 2561 18:06:44 น.

รหัส : LA-NKI-59021

ที่ดิน

เมืองหนองคาย , หนองคาย

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.ค. 2561 15:09:03 น.

รหัส : LA-NKI-59022

ที่ดิน

เมืองหนองคาย , หนองคาย

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.ค. 2561 15:05:43 น.

รหัส : LA-NKI-131677

ที่ดิน

เมืองหนองคาย , หนองคาย

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 90 ตารางวา 0 งาน 16 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 17:14:36 น.

รหัส : LA-NKI-104921

ที่ดิน

เมืองหนองคาย , หนองคาย

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 69 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 16:39:58 น.

รหัส : LA-NKI-108277

ที่ดิน

เมืองหนองคาย , หนองคาย

ราคา 16,548,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 1 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 16:38:54 น.

รหัส : LA-NKI-108280

ที่ดิน

เมืองหนองคาย , หนองคาย

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 16:38:00 น.

รหัส : LA-NKI-131223

ที่ดิน

เมืองหนองคาย , หนองคาย

ราคา 0 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 20 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 10:18:28 น.

รหัส : LA-NKI-128146

ที่ดิน

เฝ้าไร่ , หนองคาย

ราคา 450,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 70 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ค. 2561 12:34:13 น.

รหัส : LA-NKI-124570

ที่ดิน

เมืองหนองคาย , หนองคาย

ราคา 47,000,000 บาท

พื้นที่ 79 ตารางวา 1 งาน 26 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ก.ค. 2561 18:21:29 น.

รหัส : LA-NKI-124254

ที่ดิน

เมืองหนองคาย , หนองคาย

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 195 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ก.ค. 2561 13:57:02 น.

รหัส : HO-NKI-124251

บ้านเดี่ยว

เมืองหนองคาย , หนองคาย

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ก.ค. 2561 13:47:05 น.

1 2 3 4 5