ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-YST-121945

ที่ดิน

เมืองยโสธร , ยโสธร

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 66 ตารางวา 1 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ค. 2561 15:17:43 น.

รหัส : LA-YST-121947

ที่ดิน

เมืองยโสธร , ยโสธร

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 2 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ค. 2561 15:16:55 น.

รหัส : LA-YST-121953

ที่ดิน

เมืองยโสธร , ยโสธร

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 42 ตารางวา 3 งาน 20 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ค. 2561 15:16:08 น.

รหัส : LA-YST-121955

ที่ดิน

เมืองยโสธร , ยโสธร

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ค. 2561 15:15:16 น.

รหัส : LA-YST-69033

ที่ดิน

เมืองยโสธร , ยโสธร

ราคา 34,456,500 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ค. 2561 13:06:26 น.

รหัส : LA-YST-117297

ที่ดิน

คำเขื่อนแก้ว , ยโสธร

ราคา 590,000 บาท

พื้นที่ 33 ไร่ 3 งาน

อัพเดทล่าสุด 28 มิ.ย. 2561 23:34:50 น.

รหัส : LA-YST-82593

ที่ดิน

เลิงนกทา , ยโสธร

ราคา 1 บาท

พื้นที่ 15ไร่105ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 28 เม.ย. 2561 11:11:15 น.

รหัส : LA-YST-78966

ที่ดิน

ป่าติ้ว , ยโสธร

ราคา 0 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 36 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 มี.ค. 2561 20:51:04 น.

รหัส : LA-YST-65040

ที่ดิน

เมืองยโสธร , ยโสธร

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 1ไร่49ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 มี.ค. 2561 22:18:52 น.

รหัส : LA-YST-32394

ที่ดิน

เมืองยโสธร , ยโสธร

ราคา 34,456,500 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ก.พ. 2561 00:50:30 น.

รหัส : LA-YST-47875

ที่ดิน

เมืองยโสธร , ยโสธร

ราคา 34,456,500 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 ธ.ค. 2560 11:07:13 น.

1