ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-SKW-182355

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ย. 2561 17:25:29 น.

รหัส : LA-SKW-182243

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 450,000 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 3 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ย. 2561 15:48:04 น.

รหัส : HO-SKW-182240

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ย. 2561 15:42:12 น.

รหัส : LA-SKW-182202

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 450,000 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 3 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ย. 2561 13:29:09 น.

รหัส : LA-SKW-181833

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 8,730,000 บาท

พื้นที่ 71 ตารางวา 3 งาน 24 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2561 17:06:56 น.

รหัส : LA-SKW-181386

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 430,000 บาท

พื้นที่ 7 ตารางวา 0 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2561 16:58:42 น.

รหัส : LA-SKW-181375

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 9,398,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 3 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2561 16:15:40 น.

รหัส : LA-SKW-140395

ที่ดิน

วังน้ำเย็น , สระแก้ว

ราคา 550,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2561 14:26:45 น.

รหัส : LA-SKW-91697

ที่ดิน

วังสมบูรณ์ , สระแก้ว

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 7 ตารางวา 3 งาน 55 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2561 12:40:52 น.

รหัส : HO-SKW-180897

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ย. 2561 16:09:04 น.

รหัส : HO-SKW-180808

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ย. 2561 12:36:40 น.

รหัส : HO-SKW-180509

บ้านเดี่ยว

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 276 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 พ.ย. 2561 17:17:40 น.

รหัส : LA-SKW-180433

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 พ.ย. 2561 13:40:20 น.

รหัส : LA-SKW-180411

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 7,500,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 3 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 พ.ย. 2561 11:41:59 น.

รหัส : HO-SKW-180259

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 พ.ย. 2561 17:38:01 น.

รหัส : HO-SKW-179570

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2561 17:03:57 น.

รหัส : LA-SKW-179525

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2561 15:38:20 น.

รหัส : HO-SKW-179013

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 พ.ย. 2561 16:21:41 น.

รหัส : LA-SKW-178468

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 พ.ย. 2561 10:54:57 น.

รหัส : LA-SKW-150956

ที่ดิน

คลองหาด , สระแก้ว

ราคา 1,050,000 บาท

พื้นที่ 7ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ย. 2561 15:36:50 น.

1 2 3 4 5 6 7 8