ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-SKW-70421

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 93 ตารางวา 3 งาน 80 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 18:17:01 น.

รหัส : LA-SKW-73708

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 62 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 เม.ย. 2561 21:32:39 น.

รหัส : TC-SKW-48530

อาคารพาณิชย์

วังน้ำเย็น , สระแก้ว

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 120 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 เม.ย. 2561 19:31:36 น.

รหัส : LA-SKW-48888

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 13,500,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 เม.ย. 2561 18:56:31 น.

รหัส : LA-SKW-61137

ที่ดิน

ตาพระยา , สระแก้ว

ราคา 720,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 33 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 เม.ย. 2561 17:38:47 น.

รหัส : LA-SKW-78533

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 53 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 มี.ค. 2561 09:47:33 น.

รหัส : LA-SKW-77309

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 500,000 บาท

พื้นที่ 47 ไร่ 92 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 25 มี.ค. 2561 08:39:42 น.

รหัส : LA-SKW-75320

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 53 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2561 11:33:49 น.

รหัส : LA-SKW-72489

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางวา 0 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 มี.ค. 2561 02:26:04 น.

รหัส : LA-SKW-71202

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 53 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 มี.ค. 2561 16:57:35 น.

รหัส : LA-SKW-67411

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 53 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2561 14:56:14 น.

รหัส : LA-SKW-65269

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 53ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.พ. 2561 16:37:18 น.

รหัส : LA-SKW-57587

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 1,650,000 บาท

พื้นที่ 74 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 ม.ค. 2561 15:20:56 น.

รหัส : LA-SKW-60888

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 1,650,000 บาท

พื้นที่ 74 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 ม.ค. 2561 15:16:45 น.

รหัส : LA-SKW-45998

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 1,650,000 บาท

พื้นที่ 74 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ม.ค. 2561 19:49:21 น.

รหัส : LA-SKW-46002

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 1,650,000 บาท

พื้นที่ 74 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ม.ค. 2561 19:47:36 น.

รหัส : LA-SKW-46003

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 1,650,000 บาท

พื้นที่ 74 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ม.ค. 2561 19:47:07 น.

รหัส : LA-SKW-49813

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 1,650,000 บาท

พื้นที่ 74 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ม.ค. 2561 19:46:37 น.

รหัส : LA-SKW-49816

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 1,650,000 บาท

พื้นที่ 74 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ม.ค. 2561 19:44:09 น.

รหัส : LA-SKW-49817

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 1,650,000 บาท

พื้นที่ 74 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ม.ค. 2561 19:43:29 น.

1 2 3