ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-NYK-68603

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 500,000 บาท

พื้นที่ 1 งาน 4 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 23:58:58 น.

รหัส : LA-NYK-78974

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 550,000 บาท

พื้นที่ 3 ไร่ 17 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 23:58:55 น.

รหัส : LA-NYK-68604

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 23:58:52 น.

รหัส : LA-NYK-76116

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 23:58:49 น.

รหัส : LA-NYK-79608

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 18:12:09 น.

รหัส : LA-NYK-79615

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 900,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 18:07:56 น.

รหัส : LA-NYK-79625

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 55 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 18:05:13 น.

รหัส : LA-NYK-79630

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 850,000 บาท

พื้นที่ 2 ตารางวา 1 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 18:03:54 น.

รหัส : LA-NYK-79948

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 17:59:46 น.

รหัส : LA-NYK-79951

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 3,500 บาท

พื้นที่ 8 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 17:58:25 น.

รหัส : LA-NYK-79955

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 17:57:07 น.

รหัส : LA-NYK-79957

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 550,000 บาท

พื้นที่ 59 ตารางวา 1 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 17:55:47 น.

รหัส : HO-NYK-81592

บ้านเดี่ยว

ปากพลี , นครนายก

ราคา 10,500,000 บาท

พื้นที่ 89 ตารางวา 2 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 17:53:05 น.

รหัส : LA-NYK-81608

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 4,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 17:48:56 น.

รหัส : LA-NYK-81613

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 17:47:27 น.

รหัส : HO-NYK-81617

บ้านเดี่ยว

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 6,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 17:46:08 น.

รหัส : HO-NYK-81623

บ้านเดี่ยว

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 17:44:42 น.

รหัส : LA-NYK-81630

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 17:43:17 น.

รหัส : HO-NYK-81635

บ้านเดี่ยว

บ้านนา , นครนายก

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 17:41:54 น.

รหัส : LA-NYK-81639

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางวา 2 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 17:40:26 น.

1 2 3 4 5 6 7