ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-TRT-76135

ที่ดิน

คลองใหญ่ , ตราด

ราคา 50,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 พ.ค. 2561 02:11:53 น.

รหัส : HO-TRT-64651

บ้านเดี่ยว

เมืองตราด , ตราด

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 3 งาน 62900003 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ค. 2561 19:58:47 น.

รหัส : LA-TRT-80116

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ค. 2561 17:50:24 น.

รหัส : LA-TRT-73788

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 323,400,750 บาท

พื้นที่ 7 ตารางวา 2 งาน 111 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2561 06:52:41 น.

รหัส : LA-TRT-69922

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 323,400,750 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 พ.ค. 2561 15:58:01 น.

รหัส : HO-TRT-78909

บ้านเดี่ยว

เมืองตราด , ตราด

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 3 งาน 62900003 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 พ.ค. 2561 23:32:33 น.

รหัส : LA-TRT-84049

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 2,925,625 บาท

พื้นที่ 81 ตารางวา 2 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 17:06:29 น.

รหัส : LA-TRT-83737

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 350,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 100 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 เม.ย. 2561 19:42:37 น.

รหัส : LA-TRT-75642

ที่ดิน

เกาะกูด , ตราด

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2561 10:59:56 น.

รหัส : LA-TRT-71491

ที่ดิน

เกาะกูด , ตราด

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2561 10:20:27 น.

รหัส : LA-TRT-73177

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 2,925,625 บาท

พื้นที่ 11-2-81 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 มี.ค. 2561 15:34:28 น.

รหัส : LA-TRT-70310

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 4,700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 2 มี.ค. 2561 00:36:44 น.

รหัส : LA-TRT-70294

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 4,700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 มี.ค. 2561 23:20:34 น.

รหัส : LA-TRT-15663

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 323,400,750 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.พ. 2561 15:06:38 น.

รหัส : LA-TRT-36910

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 9ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2560 15:34:12 น.

รหัส : LA-TRT-36566

ที่ดิน

เขาสมิง , ตราด

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 165ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2560 10:10:26 น.

รหัส : LA-TRT-36552

ที่ดิน

เขาสมิง , ตราด

ราคา 220,000,000 บาท

พื้นที่ 75ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2560 09:23:25 น.

รหัส : LA-TRT-29817

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.ย. 2560 23:37:12 น.

รหัส : LA-TRT-25583

ที่ดิน

บ่อไร่ , ตราด

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 2 ก.ย. 2560 02:22:15 น.

รหัส : LA-TRT-17067

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 323,400,750 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2560 14:53:38 น.

1 2