ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-TRT-15663

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 323,400,750 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ก.พ. 2561 11:56:29 น.

รหัส : HO-TRT-64651

บ้านเดี่ยว

เมืองตราด , ตราด

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 3 งาน 62900003 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ก.พ. 2561 16:19:19 น.

รหัส : LA-TRT-36910

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 9ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2560 15:34:12 น.

รหัส : LA-TRT-36566

ที่ดิน

เขาสมิง , ตราด

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 165ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2560 10:10:26 น.

รหัส : LA-TRT-36552

ที่ดิน

เขาสมิง , ตราด

ราคา 220,000,000 บาท

พื้นที่ 75ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2560 09:23:25 น.

รหัส : LA-TRT-29817

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.ย. 2560 23:37:12 น.

รหัส : LA-TRT-25583

ที่ดิน

บ่อไร่ , ตราด

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 2 ก.ย. 2560 02:22:15 น.

รหัส : LA-TRT-17067

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 323,400,750 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2560 14:53:38 น.

รหัส : LA-TRT-15388

ที่ดิน

บ่อไร่ , ตราด

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2560 01:00:26 น.

รหัส : LA-TRT-5579

ที่ดิน

บ่อไร่ , ตราด

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 มิ.ย. 2560 20:09:40 น.

รหัส : LA-TRT-1612

ที่ดิน

แหลมงอบ , ตราด

ราคา 255,000,000 บาท

พื้นที่ 37+ ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 มิ.ย. 2560 02:59:27 น.

รหัส : LA-TRT-3247

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ค. 2560 15:27:29 น.

รหัส : LA-TRT-3249

ที่ดิน

เกาะกูด , ตราด

ราคา 160,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 53 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ค. 2560 15:25:03 น.

1