ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-PLK-66246

อาคารพาณิชย์

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 3,905,724 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ก.พ. 2561 11:26:37 น.

รหัส : TC-PLK-66243

อาคารพาณิชย์

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 3,785,366 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ก.พ. 2561 11:20:51 น.

รหัส : HO-PLK-66238

บ้านเดี่ยว

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 68 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ก.พ. 2561 11:14:35 น.

รหัส : HO-PLK-48747

บ้านเดี่ยว

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 68 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.พ. 2561 21:55:19 น.

รหัส : LA-PLK-50410

ที่ดิน

วัดโบสถ์ , พิษณุโลก

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.พ. 2561 14:34:30 น.

รหัส : LA-PLK-50437

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 65,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.พ. 2561 14:26:17 น.

รหัส : LA-PLK-50438

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.พ. 2561 14:22:02 น.

รหัส : TC-PLK-44396

อาคารพาณิชย์

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.พ. 2561 03:35:21 น.

รหัส : TC-PLK-44819

อาคารพาณิชย์

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.พ. 2561 03:26:23 น.

รหัส : TC-PLK-47100

อาคารพาณิชย์

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.พ. 2561 02:40:13 น.

รหัส : TC-PLK-47102

อาคารพาณิชย์

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.พ. 2561 02:39:27 น.

รหัส : TC-PLK-47604

อาคารพาณิชย์

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.พ. 2561 02:19:27 น.

รหัส : TC-PLK-47893

อาคารพาณิชย์

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.พ. 2561 02:05:12 น.

รหัส : TC-PLK-49099

อาคารพาณิชย์

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.พ. 2561 01:35:23 น.

รหัส : LA-PLK-50059

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางวา 5 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2561 15:25:03 น.

รหัส : LA-PLK-50078

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 280,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2561 15:22:54 น.

รหัส : TH-PLK-65534

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2561 11:01:27 น.

รหัส : HO-PLK-65533

บ้านเดี่ยว

วังทอง , พิษณุโลก

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2561 10:58:23 น.

รหัส : HO-PLK-65530

บ้านเดี่ยว

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 9,800,000 บาท

พื้นที่ 134 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2561 10:55:35 น.

รหัส : TC-PLK-64619

อาคารพาณิชย์

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 3,905,724 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ก.พ. 2561 14:08:54 น.

1 2 3 4 5