ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PTE-53900

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 25,900 บาท

พื้นที่ 700 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 2561 12:23:38 น.

รหัส : HO-PTE-58567

บ้านเดี่ยว

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 2,850,000 บาท

พื้นที่ 84 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 2561 12:16:45 น.

รหัส : LA-PTE-38499

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 246,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 41 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 2561 11:15:16 น.

รหัส : WH-PTE-42847

โรงงาน คลังสินค้า

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 310 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 2561 11:07:22 น.

รหัส : LA-PTE-43053

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 26,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 2561 11:05:37 น.

รหัส : LA-PTE-43056

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 150,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 50 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 2561 11:01:55 น.

รหัส : LA-PTE-43058

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 60,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 2561 10:57:00 น.

รหัส : HO-PTE-43361

บ้านเดี่ยว

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 6,270,000 บาท

พื้นที่ 68 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 2561 10:49:13 น.

รหัส : LA-PTE-43362

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 150,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 50 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 2561 10:47:26 น.

รหัส : CO-PTE-43388

คอนโดมิเนียม

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 950,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 2561 10:42:36 น.

รหัส : LA-PTE-43390

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 219,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 50 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 2561 10:37:25 น.

รหัส : LA-PTE-43646

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 606,000,000 บาท

พื้นที่ 49 ตารางวา 2 งาน 60 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 2561 10:34:40 น.

รหัส : HT-PTE-44811

โรงแรม รีสอร์ท

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 26,000,000 บาท

พื้นที่ 208 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 2561 10:27:48 น.

รหัส : LA-PTE-417

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 10ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 2561 10:26:27 น.

รหัส : LA-PTE-418

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 65,000 บาท

พื้นที่ 5ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 2561 10:26:24 น.

รหัส : LA-PTE-416

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 1ไร่ 3งาน 99ตรางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 2561 10:26:17 น.

รหัส : LA-PTE-46344

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 156,250,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 2561 10:19:37 น.

รหัส : LA-PTE-47189

ที่ดิน

เมืองปทุมธานี , ปทุมธานี

ราคา 720,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 45 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 2561 10:13:05 น.

รหัส : LA-PTE-47192

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 68,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 2561 10:11:34 น.

รหัส : LA-PTE-47422

ที่ดิน

เมืองปทุมธานี , ปทุมธานี

ราคา 5,600,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 2561 10:09:40 น.