ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PTE-143848

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 142,200,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 1 งาน 79 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 08:09:46 น.

รหัส : LA-PTE-144184

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 80,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 20 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 08:00:25 น.

รหัส : WH-PTE-144188

โรงงาน คลังสินค้า

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 300 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 07:59:14 น.

รหัส : LA-PTE-144191

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 135,000,000 บาท

พื้นที่ 8 ตารางวา 1 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 07:58:07 น.

รหัส : LA-PTE-144193

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 269,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 49 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 07:57:01 น.

รหัส : WH-PTE-145140

โรงงาน คลังสินค้า

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 90,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 07:55:51 น.

รหัส : WH-PTE-145614

โรงงาน คลังสินค้า

สามโคก , ปทุมธานี

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 07:53:35 น.

รหัส : LA-PTE-147886

ที่ดิน

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 65,250,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 07:47:55 น.

รหัส : LA-PTE-147972

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 240,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 200 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 07:46:46 น.

รหัส : LA-PTE-149633

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 17,937,500 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 07:44:40 น.

รหัส : LA-PTE-149638

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 42,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 21 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 07:43:30 น.

รหัส : LA-PTE-150134

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 84,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 07:42:28 น.

รหัส : LA-PTE-150629

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 168,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 42 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 07:41:19 น.

รหัส : LA-PTE-150992

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 427,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 122 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 07:40:12 น.

รหัส : LA-PTE-152311

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 26,775,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางวา 3 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 07:37:50 น.

รหัส : LA-PTE-153252

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 70,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 44 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 07:36:41 น.

รหัส : LA-PTE-154046

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 70,040,000 บาท

พื้นที่ 4 ตารางวา 2 งาน 17 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 07:35:31 น.

รหัส : LA-PTE-154049

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 19,000,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 07:34:24 น.

รหัส : LA-PTE-155926

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 227,430,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 3 งาน 75 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 07:29:48 น.

รหัส : LA-PTE-156389

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 73 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 07:28:36 น.