ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-CNX-10839

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 79 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 มิ.ย. 2560 15:36:29 น.

รหัส : HT-CNX-10838

โรงแรม รีสอร์ท

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 49,000,000 บาท

พื้นที่ 134 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 มิ.ย. 2560 15:30:58 น.

รหัส : HO-CNX-10837

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 134 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 มิ.ย. 2560 15:25:28 น.

รหัส : LA-CNX-10835

ที่ดิน

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 มิ.ย. 2560 15:19:53 น.

รหัส : CO-CNX-10833

คอนโดมิเนียม

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 มิ.ย. 2560 15:14:14 น.

รหัส : LA-CNX-10831

ที่ดิน

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 1,492,500 บาท

พื้นที่ 99 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 มิ.ย. 2560 15:08:37 น.

รหัส : HO-CNX-10830

บ้านเดี่ยว

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 มิ.ย. 2560 15:03:07 น.

รหัส : CO-CNX-10829

คอนโดมิเนียม

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 1,100,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 มิ.ย. 2560 14:57:43 น.

รหัส : CO-CNX-10828

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 49 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 มิ.ย. 2560 14:52:09 น.

รหัส : HO-CNX-10827

บ้านเดี่ยว

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 มิ.ย. 2560 14:46:39 น.

รหัส : LA-CNX-10825

ที่ดิน

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 7,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 มิ.ย. 2560 14:41:08 น.

รหัส : HO-CNX-10481

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 134 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2560 12:05:00 น.

รหัส : HO-CNX-10483

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 79 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2560 12:04:47 น.

รหัส : CO-CNX-10520

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,690,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2560 12:04:34 น.

รหัส : HO-CNX-10524

บ้านเดี่ยว

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 85 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2560 12:04:07 น.

รหัส : HO-CNX-10527

บ้านเดี่ยว

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 3,890,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2560 12:03:55 น.

รหัส : LA-CNX-10528

ที่ดิน

แม่ริม , เชียงใหม่

ราคา 10,500,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 2 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2560 12:03:42 น.

รหัส : HT-CNX-10620

โรงแรม รีสอร์ท

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 49,000,000 บาท

พื้นที่ 134 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2560 01:49:29 น.

รหัส : HO-CNX-10619

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 134 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2560 01:44:00 น.

รหัส : LA-CNX-10618

ที่ดิน

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2560 01:38:28 น.